Italya Buyukelcigi- Basin bildirisi/ Ambasciata d’Italia

Mondo

Di

Bu seneki teması “Aydınlatan kalite” olan İtalyan Tasarım Günü kapsamında İtalya Büyükelçiliği tarafından Ankara’da dün ikincisi organize edilen “SUSTAIN-IT” etkinliği, sürdürülebilirliğin önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik bir dizi girişimden oluşmaktadır.

Büyükelçi Giorgio Marrapodi etkinlikte yaptığı konuşmada İtalya ile Türkiye arasında karşılıklı yetkinlikleri sistemleştirme ve geliştirme konularında her iki ülke üniversitelerini de kapsayan tasarım konusundaki diyaloğun önemini vurguladı.

Etkinlikte, başkentin önde gelen üniveristelerinden Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nin Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümü Profesörleri teknik anlatımlarla söz alırken, INSULA Mimarlık ve Mühendislik şirketinden İtalyan mimar Eugenio Cipollone, STUDIOILLUMINA’dan mimar Adriano Caputo ve Türk Planlama ve Tasarım şirketi ATELYE70’den mimar Doğu Kaptan konuşmacı olarak sahne alarak, bir İtalyan Türk işbirliği projesi olan, ve çok sayıda uluslararası ödüle layık görülen, aynı zamanda İtalyan aydınlatma teknolojisinin değerli bir örneği olarak Altın Boynuz Haliç’in kalbinde bir mücevher gibi parlayan İstanbul Yerebatan Sarnıcındaki Restorasyon çalışmalarıyla ilgili tecrübelerini paylaştılar.

Etkinliğe gelen çok sayıda katılımcı, İtalya’nın Ankara Tasarım Elçisi Prof. Bahar Gedikli Bilgin tarafından seçilen 15 Türk öğrencinin İtalyan aydınlatma tasarımından esinlenerek gerçekleştirdikleri projeleri görerek karşılaştırmalı değerlendirme fırsatı da buldular.  Projenin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, teşhir üniteleri de dahil olmak üzere tüm kurulum ve hizmetlerde sürdürülebilir malzeme ve bileşenler kullanılmıştır.

Etkinlik, İtalyan Sürdürülebilir Kalkınma Birliği tarafından 8-24 Mayıs tarihleri ​​arasında İtalya’da ve dünyada düzenlenen 2023 Sürdürülebilirlik Festivali’nin resmi programında yer almıştır. 

“La qualità che illumina” è il tema dell’Italian Design Day di quest’anno, organizzato ieri ad Ankara dall’Ambasciata nel quadro del format “SUSTAIN-IT”, una serie di iniziative per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità attraverso le sue varie declinazioni.

L’Ambasciatore Giorgio Marrapodi, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra Italia e Turchia sul tema del design, mettendo a sistema e valorizzando le rispettive competenze, un dialogo che passa anche attraverso il coinvolgimento delle università dei due Paesi. 

L’evento ha visto alternarsi sul palco professori di architettura e urbanistica delle maggiori istituzioni accademiche della Capitale, Middle East Technical University e Bilkent, accanto agli architetti italiani Eugenio Cipollone di “INSULA Architettura e Ingegneria” e al professore Adriano Caputo di “STUDIOILLUMINA”, che hanno condiviso la propria esperienza nella ristrutturazione della Cisterna Basilica di Istanbul, gioiello nel cuore del Corno d’Oro realizzata in collaborazione con lo studio turco Atelye70, esempio di grande valore dell’illuminotecnica italiana insignita di numerosi riconoscimenti a livello internazionale.

Nell’ottica di un proficuo confronto tra generazioni, i numerosi partecipanti all’evento hanno poi potuto valutare i lavori realizzati da 15 studenti turchi selezionati dall’Ambasciatrice del design italiano ad Ankara, la Prof.ssa Bahar Gedikli Bilgin, ispirati al design italiano dell’illuminazione. In linea con gli obiettivi di sostenibilità del progetto, per l’allestimento sono stati utilizzati materiali e componenti sostenibili, incluse le unità espositive.

L’evento è stato inserito nel programma ufficiale del Festival della Sostenibilità 2023 realizzato in Italia e nel Mondo dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile dall’8 al 24 maggio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube