Istituto Italiano di Cultura di Belgrado informa

Arte, Cultura & Società

Di

Italijanski institut za kulturu u Beogradu ima zadovoljstvo da Vam predstavi sledeće manifestacije:
L’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado è lieto di presentare al pubblico le seguenti manifestazioni:
 

 KNJIŽEVNOST                                            

Fabrika, Bulevar Despota Stefana 115, Beograd

Promocija antologije “Čitanje Italije”
Učestvuju:
Davide Skalmani (direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu)
Gojko Božović (glavni urednik Arhipelaga)
Snežana Milinković (šef katedre za Italijanistiku i koordinatorka prevoda na srpski jezik)

>>>

 LETTERATURA                                           

martedì 23 maggio 2017, ore 19.00
Fabrika, Bulevar Despota Stefana 115, Belgrado

Presentazione dell’antologia “Leggere l’Italia”
Interverranno:
Davide Scalmani (direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado)
Gojko Božović (redattore principale casa editrice Arhipelag)
Snežana Milinković (direttrice del dipartimento di Italianistica e coordinatrice della traduzione in lingua serba)

>>>

 FILM                                           

sreda, 24. maj 2017, 18.00h
Italijanski institut za kulturu
Kneza Miloša 56, Beograd

Da li poznaješ današnju Italiju?
“Tutto Dante,
Il 33esimo dell’Inferno”

Režija: Stefano Vikario (2008)

>>>

 FILM                                           

mercoledì 24 maggio 2017, ore 18.00
Istituto Italiano di Cultura
Kneza Miloša 56, Belgrado

Conosci l`Italia di oggi?
“Tutto Dante,
Il 33esimo dell’Inferno”

Regia di: Stefano Vicario (2008)

>>>

 FILM                                      

subota, 27. maj 2017, 16.00h
Jugoslovenska kinoteka, Kosovska 11, Beograd

Ja sam bog otac (1977)
Režija: Paolo i Vitorio Tavijani

>>>

 FILM                                      

sabato 27 maggio 2017, ore 16.00
Cineteca Jugoslava, Kosovska 11, Belgrado

Padre padrone (1977)
Regia di: Paolo e Vittorio Taviani

>>>

Intenzivni letnji kurs italijanskog jezika

Italijanski institut za kulturu u Beogradu sada ima u ponudi i intenzivne letnje kurse italijanskog jezika za nivoe: A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2.
Kursevi će biti organizovani u periodu od 12. juna do 13. jula 2017.

Ukoliko ste zainteresovani za detaljnije informacije možete kontaktirati naš Sekretarijat za kurseve jezika: tel. 011 3629 346 ili e-mail: corsilingua.iicbelgrado@esteri.it

Raspored i prijave

>>>

Kursevi italijanskog jezika za preduzeća

Italijanski institut za kulturu u Beogradu sada ima u ponudi i specijalizovane kurseve italijanskog jezika za preduzeća, koji su u potpunosti prilagođeni potrebama zaposlenih – takozvani Tailor made kursevi. Moguće je organizovati kurseve za sve nivoe poznavanja italijanskog jezika, u manjim ili većim grupama, a nastavni plan i program se koncipira prema zahtevima klijenta i u skladu sa aktivnostima kompanije. Nastava se drži prema rasporedu koji odgovara zaposlenima i u prostorijama preduzeća, u Beogradu ili u nekom drugom gradu. Nastavnici koje angažujemo su specijalizovani i za ovakav vid nastave, a to mogu biti i oni kojima je maternji jezik italijanski.

Ukoliko ste zainteresovani za tailor made kurseve italijanskog jezika za firme i preduzeća, možete kontaktirati naš Sekretarijat za kurseve jezika: tel. 011 3629 346 ili e-mail: corsilingua.iicbelgrado@esteri.it

>>>

MLOL – Media Library Online

DIGITALNA BIBLIOTEKA ITALIJANSKOG INSTITUTA ZA KULTURU U BEOGRADU – MLOL

Svi članovi biblioteke Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu mogu besplatno da se upišu u digitalnu biblioteku MLOL – Media Library On Line – prvu italijansku mrežu državnih biblioteka za pozajmicu elektronskih knjiga.

Za pristup digitalnoj biblioteci neophodno je da budete član biblioteke Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu >>>

BIBLIOTECA DIGITALE DELL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BELGRADO – MLOL

Tutti i soci della biblioteca dell’IIC possono iscriversi gratuitamente alla biblioteca digitale MLOL – Media Library On Line – la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale.

Per accedere alla biblioteca digitale è necessario essere socio della biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado >>>

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Traduci
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube